บรรทัด[ฐาน]ต่อไป

posted on 28 Jun 2009 12:23 by withthewind

เมื่อยามหนึ่ง เรารักเพราะหัวใจเรารัก

เมื่อยามหนึ่ง เรารัก เพราะเขาน่ารัก

เมื่อยามหนึ่ง เรารัก เพราะเขาควรที่จะรัก

เมื่อยามหนึ่ง เรารัก เพราะเราพร้อมที่จะรัก

อีกยามหนึ่ง เรารัก เพราะเขาพร้อมให้เรารัก

อีกยามหนึ่ง เรารัก เพราะต้องรัก

อีกยามหนึ่ง เราเลือก เพราะอาจจะรัก

อีกยามหนึ่ง เราเลือก เพราะเขาพร้อมให้เลือก

อีกยามหนึ่ง เราเลือก เพราะควรเลือก

อีกยามหนึ่ง เขาเลือก เพราะเราคิดว่าเราไม่มีสิทเลือก

อีกยามหนึ่ง ความรักก็หายไปแล้ว

ความรักหายไปแล้ว

คนรักก็หายไป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comment

Comment:

Tweet

เพ้อเหอะแก !
ตื่นๆ ๆ ๆ

#2 By Backpack Girl on 2009-06-29 14:26

วิน...
อ้อมเหนื่อย

#1 By ตินกานต์ on 2009-06-28 14:33